OLA AHLNER

OLA AHLNER

PSYKOLOGMOTTAGNING

MALMÖ

Leg. Psykolog

Leg. Psykoterapeut

Spec. Klinisk psykologi

Vad är Psykoterapi?

Jag utgår från en psykodynamisk grundsyn med relationell och existentiell inriktning. Det kan också förekomma inslag av kognitiv beteendeterapi, (KBT). Istället för att försöka korrigera ”felaktiga beteenden” arbetar man i psykodynamisk terapi med att försöka förstå orsaken till och meningen bakom det du tänker, gör och känner. Insikt och begriplighet kring dig själv och ditt mående är viktigt för att en förändring ska vara möjlig. Att gå i terapi kräver därför också en del mod av dig som klient, eftersom vissa insikter kan vara obekväma.

Vanliga problem är nedstämdhet, oro, ångest, depression, ensamhet, utmattning, blyghet, konflikthantering, dålig självkänsla, dåligt självförtroende, utvecklingskriser, sorg, trauma, separationer, relationsproblem, familjeproblem och existentiella grubblerier.

Psykoterapi ska vara en plats där man känner sig trygg och fri att uttrycka sig precis som man vill – om vad man vill. Där ens tankar och känslor tas emot med intresse, kunskap och erfarenhet. En viktig förutsättning för en god terapi är enligt min erfarenhet att det uppstår ett genuint möte mellan dig som klient och mig som terapeut.