OLA AHLNER

OLA AHLNER

PSYKOLOGMOTTAGNING

MALMÖ

Leg. Psykolog

Leg. Psykoterapeut

Spec. Klinisk psykologi

Psykologmottagning Malmö

Leg. Psykolog

Ola Ahlner

Psykodynamisk Terapi

3D rendering, Two chairs on concrete floor
psykologmottagning malmö

Psykologmottagning Malmö

Leg. Psykolog

Ola Ahlner

Psykodynamisk Terapi

För en framgångsrik psykoterapi tror jag på ett arbetssätt där vi utgår från din livssituation och dina behov istället för att fokusera på en specifik diagnos. Vi undersöker tillsammans hur aktuella problem eller livsfrågor hänger ihop med nuet och samspelar med tidigare relationer och erfarenheter. Min övertygelse är att engagemang och nyfikenhet är grunden till en lyckad samtalsterapi.

Min psykologmottagning ligger centralt i Malmö på Amiralsgatan 20, vilket är i närheten av gamla konserthuset. Jag tar emot klienter privat, men har också avtal med Region Skåne för PDT. Det betyder att du med remiss från läkare betalar samma avgift som på din vårdcentral. Frikort gäller.

Välkommen att höra av dig!

Vad är Psykoterapi?

Jag utgår från en psykodynamisk grundsyn med relationell och existentiell inriktning. Det kan också förekomma inslag av kognitiv beteendeterapi, (KBT). Istället för att försöka korrigera ”felaktiga beteenden” arbetar man inom psykodynamisk terapi med att försöka förstå orsaken till och meningen bakom det du tänker, gör och känner. Insikt och begriplighet kring dig själv och ditt mående är viktigt för att en förändring ska vara möjlig. Att gå i psykoterapi kräver därför också en del mod av dig som klient, eftersom vissa insikter kan vara obekväma.

Vanliga problem som man arbetar med inom psykodynamisk terapi är nedstämdhet, oro, ångest, depression, ensamhet, utmattning, blyghet, konflikthantering, dålig självkänsla, dåligt självförtroende, utvecklingskriser, sorg, trauma, separationer, relationsproblem, familjeproblem och existentiella grubblerier.

Psykoterapi ska vara en plats där man känner sig trygg och fri att uttrycka sig precis som man vill – om vad man vill. Där ens tankar och känslor tas emot med intresse, kunskap och erfarenhet. En viktig förutsättning för en god samtalsterapi är enligt min erfarenhet att det uppstår ett genuint möte mellan dig som klient och mig som psykolog.

Som erfaren psykolog så vet jag att det ibland kan vara svårt att veta vilken form av terapi som lämpar sig bäst. Du är därför alltid välkommen att höra av dig för att diskutera om psykodynamisk terapi är den rätta samtalsterapin för dig. 

– Ola Ahlner

Kontakt

Tel: 0768-513169

Email: info@olaahlner.se

Adress: Amiralsgatan 20, vån 4